مقر گردان سایبری اخبار دنیای سایبری

مقر گردان سایبری اخبار دنیای سایبری

مقر گردان سایبری اخبار دنیای سایبری

مقر گردان سایبری اخبار دنیای سایبری

مقر گردان سایبری اخبار دنیای سایبری

بایگانی

بسم الله الرحمن الرحیم

بنام خداوند بخشنده مهربان


با افتخار اعلام میداریم که مقر گردان سایبری اخبار دنیای سایبری وابسته به قرارگاه یادآوران ظهور از امروز افتتاح شد.

منتظر اخبار بعدی باشید.


باتشکر

  • نویسنده : افسران گردان سایبری اخبار دنیای سایبری